Healing With The Masters - besplatna online predavanja svjetskih majstora

subota, 25. travnja 2009.

Dialogue vs. debate


Naši su sukobi najčešće uzrokovani problemima u komunikaciji. Evo jednog primjera koji bi ih drastično smanjio, koji bi da se primjenjuje omogućio višem i svjetlijem dieju naše duše da nadiđe ego, nasilan i žedan potrebe za nadmetanjem.

Ovo je nešto što bi djeca trebala učiti u školi od malih nogu, da bi kad odrastu postala bolji ljudi.

Sad je na nama odraslima da primijenimo ovaj princip civilizirane komunikacije te da je preneseno malima koji dolaze iza nas.


Dijalog se temelji na suradnji: dvije ili više strana nastoji postići međusobno razumijevanje.
Debata se temelji na suprotstavljanju: dvije se strane suprotstavljaju jedna drugoj i nastoje dokazati da je ona druga u krivu.

U dijalogu je cilj pronalaženje onoga u čemu se slažemo.
U debati je cilj biti u pravu.

U dijalogu sudionici slušaju druge kako bi ih razumjeli, shvatili smisao i došli do suglasnosti.
U debati sudionici slušaju druge kako bih otkrili pogreške i poricali njihove argumente.

U dijalogu se shvaćanje sudionika širi, a kada je to moguće i mijenja.
U debati se potvrđuje vlastito shvaćanje sudionika.

U dijalogu se pretpostavke iznose kako bi ih se razmatralo.
U debati se pretpostavke brane kao istina.

U dijalogu se potiče razmatranje vlastitih pozicija.
U debati se kritizira pozicija drugih.

U dijalogu se otvara mogućnost postizanja rješenja koje je bolje od bilo kojeg početnog rješenja.
U debati se vlastita pozicija brani kao najbolje rješenje, uz istovremeno isključivanje drugih rješenja.

Dijalog potiče intelektualno otvoreni stav: otvorenost da se bude u krivu i otvorenost za promjenu.
Debata potiče intelektualno zatvoreni stav, odlučnost da se bude u pravu.

U dijalogu sudionici iznose svoja najbolja razmišljanja uvjereni da će ih primjedbe drugih ljudi poboljšati a ne uništiti.
U debati sudionici iznose svoja najbolja razmišljanja kako bih ih branili od svih napadaja i dokazali da su u pravu.

U dijalogu je potrebno privremeno odustati od vlastitih vjerovanja.
U debati je potrebno potpuno se uhvatiti vlastitih vjerovanja.

U dijalogu sudionici traže ono u čemu se u biti slažu.
U debati sudionici traže očite razlike.

U dijalogu sudionici traže dobre strane pozicija drugih sudionika.
U debati sudionici traže mane i slabosti pozicija drugih sudionika.

Dijalog podrazumijeva stvarno poštivanje drugih ljudi i u njemu se izbjegava distanciranje ili vrijeđanje.
Debata podrazumijeva suprotstavljanje pozicijama drugih bez obraćanja pažnje na osjećaje ili odnose, druge se ljude često omalovažava i prigovara im se.

U dijalogu se pretpostavlja da više ljudi ima različite dijelove odgovora i da ih zajednički mogu oblikovati u rješenje koje će funkcionirati.
U debati se pretpostavlja da postoji jedno ispravno rješenje i da ga netko zna.

Dijalog ostaje nedovršen.
Debata dovodi do zaključka.

Izvor / Source: Dialogue vs. Debate
S engleskog preveo: Nenad Maljković

Nema komentara: