Healing With The Masters - besplatna online predavanja svjetskih majstora

utorak, 1. siječnja 2008.

Moć namjere

U ovom video prikazu Lynne McTaggart, autorica knjiga Polje i "The Intention Experiment" govori o tome koliko je moćna naša namjera a time i mi sami. Možda bismo na početku ove nove godine mogli samo na trenutak izaći s već utabanog puta i dozvoliti si da barem razmislimo o toj mogućnosti. Želim nam svima sretnu, novu i obilja punu Novu godinu.EFT DVD kolekcija

Nema komentara: